ગુજરાતના પર્વત | 50+ MCQ

ગુજરાતના પર્વત 50+ MCQ

ગુજરાતના પર્વત વિષે ગુજરાતની સરકારી પરીક્ષામાં પુછાતા Most IMP MCQ તેના જવાબ સાથે.

 1. ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત કયો છે? - ગિરનાર
 2. ગિરનારનું પ્રાચીન નામ શું છે? - રૈવતક અને ઉજ્યંતી
 3. ગિરનારની સૌથી ઉંચી ટેકરી કઈ છે? - ગોરખનાથ
 4. ગિરનાર પર્વત ની ઊંચાઈ કેટલી છે? - 1146 મીટર
 5. જેસ્સોર ની ટેકરીઓ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલી છે? - બનાસકાંઠા
 6. જેસ્સોરની ટેકરીની ઊંચાઈ કેટલી છે? - 1067 મીટર
 7. ઇડર ના ડુંગર ની ઉંચાઈ કેટલી છે? - 243 મીટર (IMP)
 8. ઈડરના ડુંગર કાયા જિલ્લામાં આવેલા છે? - બનાસકાંઠા
 9. પ્રખ્યાત મહાકાળી ,માતાનું મંદિર કયાં ડુંગર પર આવેલું છે? - પાવાગઢ
 10. પાવાગઢ પર્વતની ઊંચાઈ કેટલી છે? - 1067 મીટર
 11. પાવાગઢ ક્યાં જિલ્લા મા આવેલું છે? - પંચમહાલ
 12. પ્રખ્યાત ચામુંડા માતાનું મંદિર ક્યાં ડુંગર પર આવેલું છે? - ચોટીલા
 13. ચોટીલા પર્વત ની ઊંચાઈ કેટલી છે? - 340 મીટર
 14. ચોટીલા પર્વત ક્યાં જિલ્લા માં આવેલું છે? - સુરેન્દર નગર
 15. ચોટીલા કઈ ટેકરી પાર આવેલું છે? - મંડાવી
 16. રતનમાળ ની ટેકરીઓ ક્યાં જિલ્લા માં આવેલી છે? - દાહોદ (IMP)
 17. ગુજરાતનું એક માત્ર ગિરી-મથક ક્યાં આવેલું છે? - સાપુતારા
 18. સાપુતારા ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે? - ડાંગ
 19. સાપુતારા ની ઊંચાઈ કેટલી છે? - 976 મીટર
 20. તારંગા ના ડુંગર ક્યાં જીલ્લામાં આવેલા છે? - મહેસાણા
 21. અજિતનાથનું જૈન દેરાસર ક્યાં આવેલું છે? - તારંગા
 22. તારંગા ના ડુંગર ની ઊંચાઈ કેટલી છે? - 365 મીટર
 23. ખોખરા અને તળાજા ના ડુંગર કયી પર્વતમાળા માં આવેલા છે? - શેત્રુંજય (IMP)
 24. શેત્રુંજય પર્વતમાળા ક્યાં આવેલી છે? - ભાવનગર
 25. શેત્રુંજય પર્વત માલની ઊંચાઈ કેટલી છે? - 498 મીટર 
 26. બરડો ડુંગર ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે? - પોરબંદર (IMP)
 27. ગીરની ટેકરીઓની સૌથી ઊંચી ટેકરી કયી છે? - સરકલા
 28. ગીરની ટેકરીઓ કયાં જિલ્લામાં છે? - અમરેલી
 29. કચ્છ જિલ્લાનો ઊંચો ડુંગર કયો છે? - કાળો (IMP)
 30. કચ્છ જિલ્લાના કાળા ડુંગર ની ઊંચાઈ કેટલી છે? - 437 મીટર
 31. રાજપીપલા ની ટેકરીઓ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલી છે? - નર્મદા
 32.  વિલ્સન અને પારનેરા ની ટેકરીઓ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલી છે? - વલસાડ
 33. ઓસમ ડુંગર ક્યાં જિલ્લામાં આવેલ છે? - રાજકોટ
 34. સત્યાદેવ ડુંગર ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે? - જામનગર
 35. ગુરુ દત્તાત્રેય ની સમાધી અને તપસ્યા નું સ્થાન ક્યાં ડુંગર પર આવેલું છે? - કાળો (IMP)
 36. કર્કવૃત ક્યાં ડુંગર માંથી પસાર થાય છે? - ધીણોધર (IMP)
 37. ગુરુ ગોરખનાથ ની સમાધિ ક્યાં આવેલી છે? - ધીણોધર ડુંગર પર
 38. ગુજરાતમાં લિગ્નાઇટ કોલસાનાં ભંડાર ક્યાં ડુંગર માંથી મળ્યા છે? - પાનધ્રો
 39. સંત મેકરણ ની સમાધિ ક્યાં ડુંગર પર આવેલી છે? - હબા
 40. હબા ડુંગર ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે? - કચ્છ
 41. કંથકોટ ની ટેકરીઓ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલી છે? - કચ્છ
 42. કંથકોટ ના ડુંગર નો સૌથી ઊંચો શિખર કયો છે? - અધોઈ  (IMP)
 43. માંડવની ટેકરીઓનો દક્ષિણ નો ભાગ ક્યાં નામે ઓળખાય છે? - ઠાગા
 44. બરડા ડુંગર નો સૌથી ઊંચો શિખર ક્યાં છે? -આભપરા
 45. ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો શિખર કયો છે? - ગોરખનાથ
 46. ગોરખનાથ શિખર ની ઊંચા કેટલી છે? - 1117 મીટર
 47. ગોરખનાથ ક્યાં પર્વત પાર આવેલું છે? - ગિરનાર
 48. ગીરની ટેકરીઓ નો સૌથી ઊંચો શિખર કયો છે? - સરકલા
 49. પ્રખ્યાત યાત્રાધામ પાલીતાણા ક્યાં ડુંગર પર આવેલું છે? - શેત્રુંજય
 50. વિશ્વની સૌથી જૂની પર્વતમાળા કયી છે? - અરવલ્લી
 51. ગુજરાત માં અરવલ્લી પર્વતમાળા નો સૌથી ઊંચો શિખર ક્યાં છે? - આરાસુર
 52. ગુજરાતમાં વિધ્યચલ પર્વતમાળા નો સૌથી ઊંચો શિખર કયો છે? - પાવાગઢ

Also Read

ગુજરાત ની નદીઓના Most IMP MCQ 

Post a Comment

0 Comments